Dieta i indywidualne plany żywieniowe

Na podstawie pogłębionego wywiadu żywieniowego oraz analizy badań laboratoryjnych wraz z historią przebiegu chorób pacjenta:

- rekomendujemy odpowiednie rozwiązania dietetyczne
- układamy indywidualne rozwiązania żywieniowe, biorąc pod uwagę preferencje pacjenta oraz obciążenia chorobami
- rozpoznajemy i eliminujemy złe nawyki żywieniowe
- edukujemy w celu zrozumienia schorzenia, na które cierpi pacjent
- ukierunkowujemy pacjenta w zakresie dalszej diagnostyki